Přihlásit se

Uživatelské jméno:


Heslo:


Automatické přihlášení Hledat

Rozšířené hledání


 Narozeniny

Gratulujeme uživateli:
kulich (44)

V následujících 7 dnech

nemá nikdo narozeniny.

 Kalendář

<< Led. 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Statistiky

Celkem
Příspěvek: 1
Celkem témat 793
Celkem oznámení: 0
Celkem důležitých: 1
Celkem příloh: 3662

Témat za den: 0
Příspěvků za den: 2
Uživatelů za den: 0
Témat na uživatele: 1
Příspěvků na uživatele: 11
Příspěvků na téma: 11

Celkem členů 806
Nejnovějším uživatelem je jammius


Historie „Českého cichlid klubu“

Presidium, historie ČCK, stanovy,...

Historie „Českého cichlid klubu“

Příspěvekod mlynář v 21 kvě 2009, 18:24

Popsat historii organizace, u které jsem nebyl od jejího vzniku, není nijak lehkým úkolem a to zvlášťě, když tato třebas s několika víceletými přestávkami trvala či trvá rovné čtvrtstoletí. Samozřejmě pokud se na věc podíváme z určitého úhlu pohledu, neboť ten dnešní Český cichlid klub kromě čtyř členů, kteří byli v tom „starém“ klubu od jeho prvopočátků, nemá prakticky s tím dřívějším kromě zaměření nic společného. To, co si zde nyní přečtete, vychází z vynikajícího shrnutí dosavadní historie klubu od přítele Vládi Hulmana, jež napsal pro první cichlidářský bulletin z roku 1998 a z toho, co se mi později podařilo „vytáhnout“ z pamětníků a z některých materiálů, které se mi podařilo dnes již ani nevím jak získat.

*************************************************************************************************************************

Dne 6. října 1984 byl na zakládající schůzi ustaven specializovaný klub chovatelů sladkovodních ryb čeledi cichlidae (vrubozubcovitých). V rámci tehdejších možností jako jeden z akvaristických klubů ÚOK AT při tehdejším ČSCH, na základě zvyšujícího se zájmu široké akvaristické veřejnosti o poznávání a chov této rozsáhlé čeledi, jejíž zástupci se díky dovozové politice podniku Zverimex (jež se počátkem osmdesátých let začínala pomalu rozšiřovat) a čím dál častějšímu kontaktu našich akvaristů s přáteli z Polska, ale hlavně z tehdejšího NDR (kde byly pro dovoz ryb mnohem lepší podmínky), začínali ve větším množství a hlavně širší škále druhů a forem dostávat do naší republiky.
Klub chovatelů cichlid sdružoval zájemce z řad členů základních organizací ČSCH. Každý ze zájemců o členství byl nucen mít schválení od své základní organizace, což se mnohdy neobešlo bez problémů. Díky tomu, že klub byl ustaven pod ČSCH a ze strany ustavovatele byl zájem na jeho činnosti, byl i touto organizací finančně podporován. Částky nebyly sice nijak horentní, ale přeci jen za ně byly pořízeny pro klub cenné pomůcky (fotoaparát, diaprojektor a tuším, že i výstavní fundus).
Zakládajícími členy byli dle presenční listiny z ustavující schůze Jiří Samec, Jiří Borna, Zdeněk Kutál, Luděk Bogdan, Jaroslav Kazda, František Czefay, František Kůtek, František Klusáček, Vladimír Jirotka, Jindřich Novák, Jaroslav Macenauer, Evžen Souček, Ivan Kutal, Jaroslav Páč, Jiří Žiak, Stanislava Žiaková, Zdeněk Správka. Ustavující schůze se též zúčastnil Jan Noska, ale členem se stát nemohl protože neměl souhlas své základní organizace ČSCH! (Pozn. autora: Ve výčtu zakladatelů jsem záměrně vynechal tituly, jelikož nevím, kdo se jimi honosil již tehdy a kdo až později! Děkuji za pochopení.).

Výbor klubu zajišťoval pro svou stále se zvyšující členskou základnu velmi zajímavý program činnosti. Zprvu čtvrtletně, později dvakrát do roka byly organizovány přednáškové dny a to střídavě v Praze, Brně a Pardubicích, domovském to městě Ing. J.Macenauera, předsedy klubu. Tato celodenní setkání zahrnovala ve svém programu nejen odborné přednášky, ale i výměné burzy a tomboly. Vedle jednodenních akcí bylo pořádáno i několik vícedenních setkání. Pamětníci s oblibou vzpomínají na několikadenní cichlidářskou taškařici na Slapech, kde se konaly nejen přednášky zahraničních osobností, ale i pověstné divoké a nespoutané večírky.
V roce 1985 se KCHC (Klub chovatelů cichlid) aktivně zúčastnil pověstné výstavy AKVA-TERA 1985 v Praze v paláci u Hybernů, kde cichlidy tvořily druhově nejobsáhlejší exposici, kterou tehdy navštívilo téměř 100 000 návštěvníků. Klub v té době měl zpracovaný seznam chovaných druhů ryb, několik členů mělo připraveny přednášky se soubory diapozitivů, které bylo možno využívat i v činnosti ostatních ZO ČSCH. Od roku 1986 měl klub i svůj znak, jehož návrh byl zpracován členy klubu p. Šlehofrovou a Bornou. Ve spolupráci s CKM byl také připravován zájezd do Moskvy.

Přesto, že v dubnu 1988 měl klub již více než 150 řádných členů, činnost klubu byla přerušena nejen změnou politických a ekonomických poměrů u nás na přelomu let 1989 – 1990, ale i změnami struktury priorit zájmové činnosti jednotlivých členů klubu. Činnost klubu začínala stagnovat a tak ÚOK akva při ČSCH, složená z nových lidí, iniciovala v dubnu 1992 schůzku členské základny za účelem nového nastartování činnosti. To se nakonec povedlo, o čemž svědčí říjnová členská schůze klubu v Pardubicích okořeněná přednáškou. Zde došlo k hlasování, zda dále vyvíjet činnost pod hlavičkou ČSCH či zda se osamostatnit. K finálnímu rozhodnutí však nedošlo. Výbor byl pověřen zajistit podmínky pro další činnost klubu a rozhodnout o dalším postupu. V roce 1993 se tak koná poslední setkání členů – opět v Pardubicích, kde jsou přítomní seznámeni s rozhodnutím výboru o vystoupení z ČSCH a osamostatnění se klubu. Předseda KCHC Ing. J. Macenauer, který byl celá ta léta jeho vůdčí osobností, přenechává aktivitu ve vedení klubu skupince pražských akvaristů. Tím končí defacto i dejure činnost tohoto klubu.

****************************************************************************************************************************************

Na konci roku 1996 se ozývá několik chovatelů cichlid, kteří požadují obnovení činnosti KCHC. Zájem o činnost klubu má rovněž MVDr. František Csefay, jenž je nakonec ochoten se ujmout nelehké role vůdčí osobnosti klubu. Za podpory ÚOK akva je svolána schůzka zájemců o činnost klubu na 7.6.1997 do Brna, kde se v zasedací místnosti tiskárny ČSCH v Plotní ulici začíná úderem desáté hodiny dopolední psát historie „nového“ cichlid klubu. Schází se zde dvacet šest českých cichlidářů, mezi nimi i několik členů KCHC a za účasti hostů ze slovenského KCHC je klub chovatelů cichlid obnoven. Ing. V.Hulman a MVDr.F.Csefay při seznámení přítomných s představou činnosti uvedli, že by bylo dobré navázat na velmi dobrou činnost předchozího klubu a z některých jeho aktivit si vzít příklad.
Klub by měl sdružovat a poskytovat informace o jednotlivých druzích cichlidovitých ryb, problematice jejich chovu, védst přehled o chovaných druzích, vydávat nebo spoluvydávat klubový časopis, organizovat schůzky, příp. výstavy, navázat a udržovat mezinárodní kontakty. K těmto návrhům přítomní vyjádřili svou podporu, zájemci z řad podnikatelů nabídli i možnost dovozu některých druhů, které u nás buď nejsou, či jsou velice vzácné.
Dále byly projednány některé organizační záležitosti a jako sídlo bylo určeno Brno. Bylo zvoleno předsednictvo ve složení: MVDr. František Csefay – předseda klubu; Jiří Běle – místopředseda; Radim Bulawa – jednatel; Lubomír Čuhel – pokladník; Jakub Meisel – člen výboru. Revizorem klubu byl zvolen JUDr. Vladimír Protiva. Zároveň byl schválen klubový příspěvek 100,- Kč na člena za rok 1997 s tím, že klub nepracuje celý kalendářní rok a pro další roční období bude stanovena vyšší částka. Šestadvacet přítomných příspěvek uhradilo na místě.
Po té předseda přednesl návrh na organizační řád klubu - stanovy, které budou doplněny a schváleny na následující schůzce klubu. MVDr. F.Csefay a Ing. V.Hulman si v závěru schůzky vzali za své zjistit možnost plného právního navázání na předchozí KCHC, s tím, že výsledky oznámí na dalším setkání.

Další setkání členů klubu se odehrálo ve velkém stylu v rámci akvaristické akce spolku AKVA-TERA v Rychnově nad Kněžnou. Zde v prostorách útulného „Basket klubu“ přítele Ing. Zdeňka Hanzlíka se sešlo přes sto akvaristů, z nichž většina vstoupila na místě do řad klubu. Na této schůzi – v sobotu 13. září 1997 byly definitivně dohodnuty stanovy klubu, předsedou oznámeno, že se jedná o úplně nový klub, jelikož není možné nástupnictví se vším všudy vůči starému klubu. Následně byl tedy zvolen i nový název tohoto klubu – Český cichlid klub a potvrzeno předsednicvto zvolené v Brně. Dále bylo přítomným oznámeno, že je vytvořeno razítko, které má k disposici pokladník klubu př. L.Čuhel (neidentifikovatelná skupinka tří rybek) a byla dohodnuta definitivní výše členských příspěvků na rok na 300,- Kč. Po té následovaly přednášky doktorů J.Hofmanna a J. Nováka na téma americké cichlidy a dánského akvaristy a cestovatele Kaje Andersena o cestě na Orinoco za rybkami Pterophyllum altum.

Následující rok – počátkem července 1998 se uskutečnilo setkání členů ČCK (z téměř pětasedmdesáti členů klubu se účastnila necelá třetina) v salonku hotelu na Brněnském výstavišti, kde bylo přítomným oznámeno, že stanovy byly z ministerstva vnitra České republiky vráceny k přepracování. Jakmile budou přepracovány, okamžitě budou opět odeslány k registraci. Třešničkou dortu tohoto setkání byla vynikající přednáška německého akvaristy Petera Schwera. Př. Ing. Hulman dodal přítomným první, tzv. „fialový“ zpravodaj klubu. Již tehdy se projevila určitá laxnost a nedisciplinovanost v přístupu většiny členů. Příspěvky o tom, co kdo doma chová za rybky čeledi cichlidae, které všichni třičtvrtě roku před tím v Rychnově slibovali, zaslalo pouhých patnáct členů ze stávajících čtyřiasedmdesáti. Zde vyšla i tato historie „starého“ cichlid klubu výborně zpracovaná V.Hulmanem, jemuž na tomto místě musím poděkovat za ochotu poskytnout mi ji k dalšímu dopracovávání a pokračování.

Přes to, že koncem roku 1998 čítala členská základna již přes osmdesát řádných členů – a to nejen z celé České republiky, ale i z Polska, Slovenska a dokonce Švýcarska, klub stagnoval. Projevil se zde nezájem jak řadových členů, tak i některých funkcionářů o práci pro klub. Včas předem plánovaných schůzek (od r. 1999 do r. 2002 v rámci AKVA ÚVALY v květnu, v září v Rychnově a v říjnu v Brně) se účastnilo stále méně a méně cichlidářů. Na schůzku v květnu 2002 přivezl do Úval předseda „cichlidářská“ trička, jež zajistil J.Meisel. Na nabídku KCHŽR účastnit se cichlidářskou exposicí výstavy v Havířově na přelomu srpna a září 2001 reflektovalo pouze několik jedinců, kteří tak svými exponáty zachraňovali čest klubu. Na schůzce v rámci Akvaristického podzimu pořádaného brněnským Cyperusem v říjnu téhož roku byla dokonce přesilovka hostů ze slovenského cichlid klubu. Přes veškeré snahy a aktivitu, kterou vyvíjel předseda klubu MVDr. F.Csefay nás nakonec v klubu zůstala necelá desítka.
Při každé schůzce v letech 2001 – 2003 se též řešila otázka přistoupení klubu do řad celostátního akvaristického sdružení Unie akvaristů České republiky – AKVA CZ, mnohokrát se probíraly výhody i nevýhody členství, konkrétních kroků jsme se ale nikdy nedobrali. Ve finále roku 2002 jsme dokonce po již x-tém vrácení stanov k přepracování od MV ČR uvažovali o tom, že by se klub i mohl stát pouze „přidruženou jednotkou“ AKVA CZ. V té době již většina členské základny z roku 1998 již nejevila o klub zájem.
Na schůzce v rámci Akvaristického podzimu 2003 v Brně v Partner centru poblíž brněnského výstaviště se několik přítomných členů klubu v čele s předsedou dohodlo zkusit začít znovu - pokusit se chytit „druhý dech“ a napsat další kapitolu existence ČCK. Následně byla domluvena schůzka všech zbývajících zájemců na sobotu 6.12.2003 na soukromou usedlost poblíž Čechtic na pomezí západu Českomoravské vysočiny a středního Posázaví.

Na „mikulášskou“ sobotu, šestého prosince 2003 se s výjimkou tří, kteří se předem omluvili, sešlo zbylých dvanáct členů ČCK na výše zmíněné usedlosti, kde se pod taktovkou předsedy doktora Csefaye konal řádný členský sněm. Na základě předešlé přípravy zde byly doladěny nově koncipované stanovy klubu, vypracována zakládající listina, rozhodnuto o vytvoření loga klubu, vydávání tištěného bulletinu – ročenky, zajištění nových razítek (jakmile klub získá IČ) a v neposlední řadě se zde uskutečnily i řádné volby nového vedení klubu. Na základě znění nových stanov se změnily i názvy titulů jednotlivých funkcí – místo předsedy bude nadále používán titul president, místo jednatele sekretář (důvody k tomu byly velmi prozaické – snadnější komunikace se zahraničím). Byly zrušeny dosavadní funkce místopředsedy a člena předsednictva, naopak rozšířen kontrolní orgán na dva členy. Presidentem ČCK zůstal dosavadní předseda doktor Csefay, pokladníkem opět Luboš Čuhel, sekretářem se stal J.Burzanovský, revizorem zůstal nadále doktor Protiva a jako druhý revizor byl zvolen Miloš Kroupa. Na základě žádosti o registraci u MV ČR bylo jako adresa klubu místo dosavadního Brna vybráno toto místo schůzky – bydliště nového sekretáře ve Strojeticích, okr. Benešov.

Následující rok – 2004 se již konal ve smyslu nového programu ČCK. Ještě v lednu po jediné „vratce“ na počátku roku byl klub 14.1. zaregistrován jako fyzická osoba – řádné občanské sdružení u Ministerstva vnitra ČR a bylo mu přiděleno IČ. Martin Rose se ujal vypracování loga klubu. Dle návrhu JUDr. Protivy se uskutečnil ve spolupráci s Plzeňským spolkem IRIS první Den cichlidářů v Plzni (27.3.) s burzou akvarijních rybek a přednáškovýcm odpolednem. Akce se konala v budově Střední školy dopravní v Plzni, dodnes tradičním místem pořádání všech veřejných akcí Irisu. Přednáškové odpoledne se třemi přednáškami (RNDr. Jindřich Novák, Ing. Hynek Dařbujan a MVDr. František Csefay) se týkalo samozřejmě především cichlid.
Tak, jako se v tomto roce konal první Den cichlidárů, stejně tak se poprvé pořádala další akce ČCK – tentokrát v ryze interně-společenském duchu, které jsme dali do názvu její ústřední předmět – prase. Přes mírné protesty některých členů spolku, že když jsme klubem cichlidářů, měly by se péct alespoň ryby (jeden ortodoxní si vymiňoval dokonce pečení cichlid), zvítězila většina, která prosadila zpracování vepřového kompletu na otevřeném ohni s následnými opulentními hody. První „cichlidářské“ prase se peklo jak jinak, než na současné základně klubu na Leském mlýně u Strojetic a kromě čenů klubu a jejich rodinných blízkých se zúčastnilo i několik pozvaných přátel včetně delegace slovenských cichlidářů vedené Paľo Sedlákem (19.6.).
Na přelomu srpna a září se konala snad nejvelkolepější Akva Show ze všech, které se uskutečnily v moravskoslezské metropoli Ostravě. Hlavní pořadatel – ČKChŽR se pro tento rok spojil s ČKChT, vydavatelstvím Akvapress (magazín Akvárium Živě) a naším ČCK. V Ostravě tak v jednu chvíli probíhala výstava akvarijních rybek, na které jsme měli svou vlastní exposici, na jejíž realizaci se podílel manuálně především náš pokladník Luboš Čuhel (expozice afrických jezerních cichlid a trpasličích cichlidek – cca 30 výstavních nádrží) a šampionáty terčovců se silným zastoupením zahraničních chovatelů, ale i osobností, mezinárodní šampionáty živorodek a samečků Betta splendens i další doprovodné akce. „Ostrava“ zde měla i další unikát – dvě přednáškové soboty, obě se zahraničními přednášejícími. Pak následoval čas podzimní, ve kterém byl jednak vydán druhý tištěný cichlidářský bulletin a klub se podílel tak jako již mnoho let na spolupořádání Brněnského akvaristického podzimu (23.10.). Poslední akcí ČCK v roce 2004 byl členský sněm uskutečněný opět na počátku prosince na Leském mlýně, kde se přítomní dohodli na programu pro následující kalendářní rok.

Pro činnost ČCK v roce 2005 byl první zásadní akcí druhý Den cichlidářů (19.3.) v Plzni. Na přednáškové odpoledne byl pozván Mgr. Pavel Zuber, jehož přednáška nejen o preparování rybích lebek, ale i o velkých cichlidách byla velice osvěžující a netradiční, stejně jako přednáška Kerstena Opitze a Milana Pokorného (oba ČKCHT) o terčovcích. Druhou květnovou sobotu pak byl uspořádán první „ČCK kongres“ v malém lesním hotýlku Kouty v malebné krajině Ledečských lesů, nedaleko od D1. Přesto, že na tuto akci byl klubem pozván známý belgický cichlidář emeritní profesor Walter DeProost a pro propagaci této akce členové klubu udělali co mohli, dostavila se na místo stěží polovina členské základny a několik hostů. Přesto byla akce vyhodnocena jako veskrze povedená, pro místní oblast se stala i určitou kulturní atrakcí, o které psaly i místní noviny (Ledečský zpravodaj). Krátce po „Koutech“ bylo vydáno třetí a navždy asi i poslední číslo tištěného klubového bulletinu, jehož informační funkci od podzimu měly převzít na internetu zprovozněné první webové stránky klubu (jako webmaster byl určen tvůrce stránek Radek Šupík). V rámci zabíhajících se kolejí se 18. června uskutečnilo II. pečení cichlidářského čuníka opět na Leském mlýně, pro pamětníky nemohu nepřipomenout fantastické výukové odpoledne brněnského „hantecu“ – vyučoval president ČCK doktor Csefay, sekundoval majitel Sklorexu – letitý člen a příznivec klubu Ing. Šmerda. Z dalších veřejných počinů tohoto roku mohu již připomenout jen spolupořádání brněnského Akvaristického podzimu (22.10.).

Na počátku roku 2006 zajistil dle domluvy Martin Rose pro členy ČCK výrobu nových, tmavozelených klubových triček a polokošil – dle přání jednotlivých členů. Několik kusů se nechalo udělat navíc jako dary pro případné hosty ze zahraničí v rámci různých akcí. 25. března se uskutečnil třetí plzeňský Den cichlidářů. O tři týdny později se zástupci ČCK oficiálně zúčastnili členského zasedání UAČR – AKVA CZ ve Žďáru nad Sázavou (8.4.) – ČCK se stal řádným členem této celostátní akvaristické organizace. Na II. ČCK kongres, který se konal opět na počátku května v hotelu Kouty, byl po devíti letech pozván opět Kaj Andersen. Na své si přišli opět milovníci skalár, neboť tento druhdy profesionální lovec tropických rybek byl členem pravděpodobně poslední výpravy za P.altum na kolumbijské území na počátku devadesátých let. Přesto, že šlo o velmi atraktivního hosta, účast členů klubu byla horší než mizivá a akce se kromě osmi členů ČCK účastnili pouzí dva návštěvníci. Přes drobné technické potíže se přednáškové odpoledne v téměř rodinném kruhu velice povedlo. Něco zlého pro něco dobrého. Kaj byl ve výborné náladě a debata na jednotlivá konkrétní témata se konala téměř u každého obrázku. Vynikajícím okořeněním přednášky pak byl jak jinak osobitý překlad našeho presidenta (pokud Kaj přednášel v němčině – došlo-li na angličtinu, přifařil jsem se k překládání i já a Ing. Chmelař). Po tomto fiasku se vedení ČCK rozhodlo již další samostatné „kongresy“ podobného typu nepořádat. 16. června bylo naposledy na Leském mlýně pečeno selátko. Tektokrát jsme vzhledem k nízké účasti členů klubu a jejich doprovodu v minulém roce, spojili své síly se členy dalšího specializovaného avaristického klubu – ČLA. V říjnu pak následovala tradiční spolupráce v pořádání brněnského Akvaristického podzimu (7.10.).

Rok 2007 patří v novodobé historii ČCK k volnějším rokům. V rámci spoluúčasti na pořádání veřejných akcí se jednalo tentokrát pouze o ony dvě tradiční – Den cichlidářů v Plzni (31.3.), v tom roce obzvlášť slabě reprezentovaného neplzeňskými členy klubu a říjnového Akvaristického podzimu v Brně (20.10.). Základna klubu se přestěhovala na místo nového obydlí sekretáře – do Zelenče ležící za východním okrajem Prahy a také se změnilo i místo pořádání vepřových hodů. IV. Pečení čuníka našlo svůj nový azyl pod křídly Úvalského spolku akvaristů v prostorách rybářské chaty patřící pod hospodářství místní pobočky ČRS v Úvalech a klub zde i touto formou oslavil desáté výročí od památné schůzky v Brně. Tento rok se uzavřela i historie již nějakou dobu neaktualizovaných prvních webovek.

O co byl, co se programu týče, chudší rok 2007, o to více byl pestřejší následující. V polovině března se konal již v pořadí pátý Den cichlidářů, 12. dubna se zástupci ČCK aktivně účastnili revolučního zasedání organizací AKVA CZ ve Žďáru nad Sázavou a toto hektické jaro bylo zakončeno obligátním pečením čuníka – opět v Úvalech. Tentokrát prasátko výjimečně nebylo pojato jako akce ČCK a ČLA, o veškeré náklady se postaral Ú.s.a., který v tomto období a touto formou oslavil výročí deseti let od svého založení.
Ještě na konci června jsme za pomoci Radka Blaška spustili nové webové stránky, na které byla navěšena jako korálky čtyři diskusní phpbb3 fóra. Kromě základního fóra ČCK se jednalo o tři specializovaná. První bylo věnováno ryze rodu Pterophyllum a všemu, co s ním souvisí – „skalárfórum“, druhé populární skupině trpasličích cichlidek a třetí ostatním americkým cichlidám vč. rodu Symphysodon. Vše bylo umístěno na free hosting u společnosti PIPNI, což se již o několik měsíců později ukázalo jako značně nešťastné. Již v průběhu léta se tu a tam objevovaly závady technického charakteru u všech užívaných fór a jen stěží docházelo k nápravám, neboť majitel tohoto hostingu se svými free abonenty nekomunikuje. Na konci srpna se pak do celého systému dostal virus, který během dvou týdnů kompletně zlikvidoval kompletní obsah všech fór. I dali jsme s Radkem Blaškem opět hlavy dohromady, zasponzorovali nový hosting u serioznější společnosti FORPSI a začali znovu, tentokrát díky předešlým zkušenostem již jen se dvěma fóry – hlavním „ČCK fórem“ a „skalárfórem“ (20.9.).
Měsíc září toho roku byl i ve znamení navázání užší spolupráce s dalším členem AKVA CZ – Discus klubem (ČKChT) a naším nejstarším spolkem – pražským Akvárium zal.1899. Ve druhé polovině září se tak ve sklenících pražské Botanické zahrady UK v Praze 2 Na Slupi uskutečnila komplexní akvaristická výstava, na které se kromě zmíněných organizací podílela také Česká labyrintkářská asociace, Českomoravská společnost Xipho-Molly a Česká halančíkářská společnost. Náš klub, hostující ve výstavních nádržích ČKChT představil v šesti akváriích expozice divokých zástupců rodu Pterophyllum a chovatelských forem P.scalare, ve dvou dalších nádržích ukázku afrických cichlid (25. – 28.9.). Pak následovala již klasická spoluúčast na pořádání brněnského Akvaristického podzimu 2008 (11.10.).

Letošní rok, třebaže klub nezaznamenává žádné „kulaté“ výročí je tak trochu rokem bilancování. V programu ČCK samozřejmě nechyběla účast na pořádání již šestého Dne cichlidářů v Plzni (15.3), účast na volbách nového presidia AKVA CZ na zasedání ve Žďáru nad Sázavou (4.4.), šestého pečení prasátka v Úvalech opět pod hlavičkou ČCK a ČLA s velmi pozitivním navýšením účastnivších se členů i hostů (20.6.) a z veřejných akcí nás čeká ještě spolupořádání tradičního brněnského Akvaristického podzimu (24.10.).
V počátku tohoto odstavce jsem zmínil bilancování. Ano, to se týká v tomto případě zejména našich internetových akvizicí. Díky tomu, že se za celý rok nepodařilo dokončit a zprovoznit „druhé“ webovky jsme nakonec usoudili, že bude nejjednodušší a nejlepší cestou je zlikvidovat. Pro funkci a chod obou fór, která se nám utěšeně rozrůstají, nejsou zásadní a ty informace, které měly na webovkách být původně umístěny, jsme se nakonec rozhodli začlenit do hlavního „ČCK fóra“ . Hostování u firmy FORPSI se ukázalo jako veskrze prozíravé a až na několik drobných technických výpadků, plně funkční.
Třebaže se klub navenek jeví jako organizace spící, pokračuje, existuje a připravuje se znovu nabrat dech. Bylo by to konec konců plně na místě, neboť třebaže současná ekonomická situace není příliš veselá, otevírají se především díky členství ČCK v AKVA CZ nové možnosti pro získávání prostředků pro případné projetky klubu a díky prohlubující se možnosti spolupráce s již výše zmíněnými spolky ČKChT a Akvárium zal.1899 i nové možnosti ve veřejné presentaci klubu a v jeho budoucím možném zajímavém programu.

Historii ČCK z let 1998 a 2004 dne 10.10.2009 přepracoval a doplnil Honza Burzanovský
Uživatelský avatar
mlynář
Administrátor
 
Příspěvky: 1995
Registrován: 20 zář 2008, 19:09
Bydliště: Greenvillage u Práglu

Zpět na Administrativní sekce ČCK


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


cron